Име на фирмата:
О-Конект Ритейл ООД

Адрес на регистрация:
София ул.Проф. Георги Златарски 5

Начини на плащане:

 · Банков превод
 · При доставката
 · На място/в офиса

При покупка се издава данъчна фактура.

Рейтинг на магазина: няма

Оценка % Брой оценки
положителнa

42%

5.00

неутралнa

17%

2.00

отрицателнa

42%

5.00


Коментари От Дата
отлични Христо Маринов 09.08.2013 18:01
Не се обадиха никакви от O-connect. Няма обаждане, няма телефон, нищо. Така не се прави бизнес Любомир Здравков 07.06.2013 13:49
Доставката се осъществи максимално бързо, но бях изненадан от крайната цена, която заплатих. Оказа се, че когато има наложен платеж се начислява допълнителна сума, която не се отразявя в поръчката ми... Преглътнах и платих с 15-на лева повече.... Това ми е втора поръчка през тази фирма и съм доволен, но май има какво да се желае относно формата за поръчка за да бъдат докрай коректни с потенциалните си клиенти. Христо Дангалов 24.04.2012 12:34
Телефонът не беше наличен Младен Стефанов 19.04.2012 08:26
Получих телефона от офиса на фирмата по свое предпочитание. Всичко е точно! Vassil Lazarov 30.12.2011 11:00
отрицателнa Петър Лазов 11.12.2011 11:03
отрицателнa Петър Лазов 11.12.2011 11:02
Дата на доставка: 6 декември 2010, понеделник<br /> Час на доставка: 9 - 10 часа<br /> <br /> Сега е 9.30ч. 9 декември 2010<br /> <br /> НЯМАМ ДОСТАВКА!!!! Иван Мартинов 09.12.2010 09:35
От фирмата ми се обадиха за потвърждение на поръчката в деня, в който трябваше да доставят поръченият от мен артикул, понеже не са видели поръчката ми своевременно, което ми звучи най-малкото несериозно. Не ви я препоръчвам! Драгомир Михалев 07.12.2010 14:52
Предлагате артикули които не са налични,а това не е коректно Иван Стефанов 25.08.2010 08:44


Условия за гаранция:

София, бул. Патриарх Евтимий 25, тел/факс: 02/9807281 , 02/4966666,

www.o-connect.com

Интернет сайтът WWW.O-CONNECT.COM е собственост на "О-конект Ритейл" ООД и се администрира от дружеството. Настоящите Общи условия за ползване на този уеб сайт са съобразени с действащото законодателство в Република България. Те обхващат всички взаимоотношения между "О-конект Ритейл" ООД , в качеството му на Доставчик на услуги посредством Интернет магазина www.o-connect.com и Потребителите на тези услуги. Общите условия влизат в сила за всеки потребител при осъществен достъп до този сайт чрез зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на "o - connect.com" или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани в сайта. С влизането в сила на общите условия, Потребителят е длъжен да спазва всички права и задължения, произтичащи от тях, както и всички други изисквания, регламентирани от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и в случаите, когато тези изисквания не са упоменати в Общите условия.
"О-конект Ритейл" ООД си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящите условия по всяко време, без да е длъжен да уведомява Потребителите си за това предварително. Задължение на Потребителите е да се информират за извършените промени в Общите условия.


СРОК ЗА ДОСТАВКА:

За София - до 2 работни дни, след като е получено плащането по дадана поръчка,
До големите градове - до 2 работни дни, след като е получено плащането по дадана поръчка,
До малките градове - до 5 работни дни, след като е получено плащането по дадана поръчка;


ПРЕДСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ В САЙТА

В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителя /ЗЗПотр /ние предоставяме на Потребителя преди придобиване или ползване на услугите, изчерпателна информация в сайта за всеки предлаган от нас продукт, позволяваща му да направи своя избор, която включва:

1. всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя, предоставени в страницата при представяне на съответния продукт;
2. цена на стоката, посочена в левове и начин на плащане. В обявената продажна цена се включва Данък върху добавената стойност /ДДС/. Транспортните разходи не са включени в обявената цена и са за сметка на Потребителя. В случаите, в които стоката има няколко модификации, в сайта се посочва цената за всяка една модификация;
3. наличие на стоката или услугата ;
4. начин на доставка и срок на гаранция;
5. нашето име и адрес на управление - "О-конект Ритейл" ООД , ул."Проф. Георги Златарски" 5.

При осъществена продажба на стока, "О-конект Ритейл" ООД издава гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. За извършена продажба се издава документ, който съдържа най-малко данните за датата на продажбата, вида на стоката или услугата и цената.

* По всяко време "О-конект Ритейл" ООД има право да прави промени в цените на стоките и услугите, които предлага. Съобщението за намаление на цените се прави по начина, регламентиран в чл.64, точка 1 ЗЗПотр - "чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана". Посоченото съобщението не може да бъде прилагано за период, по-дълъг от един месец и по-кратък от един работен ден. При визираните в чл.66 от ЗЗПотр условия съобщението за намаление на цените може да обхваща и период, по -дълъг от един месец, но не повече от 6 месеца.
* Потребителят има право да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката при положение, че стоката не е използвана и опаковката не е нарушена. В този случай Потребителят не е длъжен да посочва причина за отказа си, както и не дължи обезщетение или неустойка. Потребителят няма право на отказ, когато се касае за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира.
* В случаите, когато е закупена дефектна стока и Потребителят е установил това в рамките на 24 часа от получаването й, "О-конект Ритейл" ООД има правото да предложи или да замени дефектната стока или да възстанови заплатената за нея стойност. Дефектна е всяка стока, която не отговаря на общоприетите очаквания за обичайна употреба по смисъла на чл.132 от ЗЗПотр. В случаите, в които Потребителят е закупил стока, несъответстваща на характеристиките, посочени в този сайт, "О-конект Ритейл" ООД възстановява заплатената от потребителя сума. Потребителят има задължението да предаде стоката в ненарушен търговски вид и опаковка.ОБХВАТ НА ИНФОРМАЦИЯТА В САЙТА

1. Потребителят има право да разглежда, зарежда и съхранява информация от сайта само и единствено за ЛИЧНА НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ. Материалите на този сайта, включително всички текстове, изображения, знаци, символи, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всяка извършена от Потребител промяна на материалите в сайта и/или копирането им, и/ или публичното им разпространение с цел каквато и да било обществена или търговска цел, ще бъде третирана като нарушение на авторското право, правата върху търговски марки или други законови разпоредби. Цитираните в сайта марки и фирмени знаци са собственост на съответните фирми и организации.
2. Потребителят няма право да използва сайта за да изпраща или предава заплашващи, оклеветяващи, нараняващи, неприлични, порнографски или други материали, чието съдържание е незаконно. В тази връзка "О-конект Ритейл" ООД не носи отговорност и не дължи обезщетения за тези материали и/или нарушаване на авторските права, включително интелектуалната собственост.СЪХРАНЕНИЕ,ОБРАБОТКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Неизменна част от политиката на фирмата е съблюдаването на конфиденциалност по отношение на личните данни на Потребителите, в случаите, когато последните са ги предоставили на Доставчика. Съхранението, обработката и използването на личните данни се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. "О-конект Ритейл" ООД има правото да използва IP адресите и други данни на потребителите, които му позволяват да предприеме юридически процедури в защита на интересите си.УПОТРЕБА НА НАЛИЧНИЯ СОФТУЕР

Наличният софтуер е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техни дистрибутори и партньори. При положение, че желаете да ползвате софтуера, е необходимо да се свържете със съответните собственици.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

"О-конект Ритейл" ООД предоставя тези връзки единствено като удобство за потребителите. Ние не контролираме тези сайтове и не носим никаква отговорност за тяхното съдържание.


ВРЪЗКИ КЪМ СТРАНИЦАТА НА WWW.O-CONNECT.COM

Подобни връзки са допустими, но при създаването на всяка такава препратка се счита, че собственикът на сайта е приел настоящите Общи условия. Препратките към сайта ни могат да бъдат направени само ако с това не се копира съдържанието на дадена страница от сайта, не се променя и/или допълва информацията в него и не се създава впечатление, че фирмата ни препоръчва даден сайт и рекламираните в него продукти. За повече информация се свържете с нас на посочените координати.

София, бул. Патриарх Евтимий 25, тел/факс: 02/9807281 , 02/4966666, мобилен: 0887888788 , 0892222225

Варна, ул.Цар Симеон I, N6 . тел./факс 052/966669 , мобилен: 0893447770 , 0893447778

www.o-connect.comСофия, бул. Патриарх Евтимий 25, тел/факс: 02/9807281 , 02/4966666
www.o-connect.com
Магазин за мобилна техника.Експресна доставка,компетентно обслужване,следгаранционен сервиз,приятна атмосфера на място в офиса!!!

Последни новини от България