Начало | Магазини » mobilebulgaria.com

mobilebulgaria.com

Рейтинг: 4.58
Коментари

Данни за фирмата

Име на фирма: Мобайл България ООД
Данъчен номер: 175138692
Адрес на регистрация: гр. София ул. Хан Аспарух 54, ет.3, офис 5
МОЛ: Николай Николов
При покупка се издава: Данъчна фактура.
Начини на плащане:
 • При доставката
 • Банков превод

  Условия за гаранция

  Гаранционна стока се обслужва като такава при представяне на оригинална гаранционна карта (този документ) от купувача, на чието име същата е издадена. При всички други случаи "Мобайл България" ООД (Мобайл България) има право да откаже приемането на стоката като гаранционна. Ако през гаранционния период, гаранционният продукт прояви дефект, Мобайл България (МБ) поема гаранция да ремонтира или замени продукта в 14 дневен срок. Първоначалният гаранционен срок остава в сила, независимо дали модулите са били отремонтирани или подменени. Не се уважават рекламации за повреди, причинени от лош транспорт, неправилно съхранение, за следи от нормална употреба, неизправност или големи колебания в електрическата мрежа, природни бедствия, неспазване на посочените по-долу инструкции в съпътстващата документация, както и ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени от продавача лица.

  Внимание:  Гаранция за продуктите на Krusell и Zagg (Invisible Shield) е доживотна и се изисква директно от производителите, като МБ може да окаже съдействие при желание от страна на клиента. В случай на гаранционен Invisible Shield, пазете фолиото, след като го отлепите от телефона, защото трябва да ни го изпратите. Ако не пазите фолиото и кутията (оригиналната опаковка), няма как да получите нов комплект Invisible shield, тъй като изискванията на производителя са задължително да се върне старото фолио.

  Внимание:  Гаранцията за слушалките включва проявени фабрични дефекти като прекъсване на звука или бръждене, но не включва следи от нормална употреба. Като такива спадат: замърсяване на слушалките, оголване на кабелите, скъсан кабел, скъсано или отлепено уплътнение и подобни.

  Важно: Гаранцията на кожените калъфи и кейсовете включва проявени фабрични дефекти като неравности по калъфа или кейса, разшиване на конците, отлепяне на част от кожата или твърдата част (но не и олющване, изтъркване, счупване, пукнатини, пожълтяване или промяна на цвят) несъвместимост с посоченото устройство и т.н., но не включва следи от нормална употреба. Като такива спадат скъсана и нарушена част от калъфа или кейса, наранявания и драскотини, пукнатини, олющване, изтъркване, протъркване, пожълтяване или промяна на цвят) и подобни.

  Гаранцията се прекратява, ако:  Електронното устройство се включи в неизправен или неправилно свързан контакт. Лица, които не са представители на Продавача, са извършили ремонта, МБ не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства (офазяване -включително и по кабелната мрежа, токови удари и др.).